1. Andriiashev Oleksandr (08.25.1986 – 08.19.2017)
   2. Arutiunian Heorhii (07.04.1960-02.20.2014)
   3. Baranov-Orel  Sergiy (12.28.1983-11.8.2014)
   4. Bielkin Andrii (07.02.1977-06.24.2014)
   5. Bilets Petro (05.28.1986-08.29.2014) 
   6. Bilous Yurii (02.25.1962 – 01.27.2017)
   7. Bohuslavski Oleksii (18.07.1980 – 16.06.2015)
   8. Boiko Oleksandr (15.01.1977 – 12.02.2015)
   9. Brik Andrii (07.14.1987-06.08.2015)
   10. Vasylets Oleksandr (05.08.1978-07.28.2014)
   11. Vasiuk Oleksandr (08.29.1965-08.28.2016)
   12. Vashchyshyn Oleh (06.06.1991-08.29.2014)
   13. Vidnichuk Roman (05.26.1989-08.31.2015)
   14. Voloshyn Ihor (11.17.1985-07.21.2014)
   15. Havryliuk Anatolii (11.11.1980-09.05.2014)
   16. Halas Roman  (12.01.1975-08.08.2015) 
   17. Harbarchuk Taras (09.14.1995-01.29.2015) 
   18. Holovchak Serhii (07.17.1991-08.27.2014)
   19.  Holubiev Serhii (‘Pigeon’) (01.24.1979 – 03.11.2017) 
   20. Hordiichuk Mykola (26.05.1986–22.07.2015)
   21. Horodniuk Ivan (05.02.1984 – 02.20.2014)
   22. Huliuk Serhii (09.07.1981 – 07.31.2014)
   23. Danilov Eduard (08.04.1968 – 08.19.2014)
   24. Datsiuk Yurii  (06.24.1967 – 08.16.2015) 
   25. Drachuk Petro (06.24.1967 – 08.16.2015)
   26. Dus Ivan (07.06.1984 – 05.18.2016) 
   27. Zhuk Vasyl (09.29.1991 – 01.26.2015)
   28. ZhukVolodymyr (06.30.1973 – 01.02.2016)
   29. Zhukov Ivan (04.10.1968 – 05.23.2018) 
   30.  ZashchykViktor (08.02.1967 – 08.04.2016)
   31. Zubchuk Roman (11.13.1993 – 01.05.2015)
   32.  Itkaliuk Yurii (04.23.1966 – 02.04.2015)
   33.  Karabin Serhii (“The Seventeenth”) (12.16.1983 – 01.30.2015) 
   34.  Kondratiuk Oleksii(07.05.1995 – 03.17.2017)
   35. Kravchenko Oleksandr (04.02.1996 – 09.05.2016)
   36. Kryvoruchenko Stepan Gavrylovych (“Vuzh”)
   37. Kuliba Mykola  (“Batia”/ “Diadia (Uncle) Kolia”) (12.27.1960 – 05.23.2016)
   38. Krokhmal Nazar (03.11.1993 – 06.11.2014)
   39. Kulakevych Stanislav(03.09.1989 – 07.26.2014)
   40. Kuryshko Yaroslav  (02.09.1994 – 08.12.2014)
   41. Lavrenchuk Vitalii  (07.25.1976 – 09.20.2014)
   42. Lebid Anatolii (08.27.1978 – 03.09.2015) 
   43. Levchuk Serhii  (03.05.1976 – 11.10.2014)
   44. Lemeschuk Ivan(01.20.1993 -09.05.2014)
   45. Liashyk Mykhailo (11.04.1993 – 03.0.2015)
   46. Liashuk Maksym (05.18.1989 – 08.29.2014)
   47. Liashuk Taras (12.20.1986 – 08.11.2014)
   48. Marynych Vitalii Petrovych (02.02.1992 – 05.22.2014)
   49. Matsiuk Oleksandr (04.04.1975 – 04.29.2016)
   50. Mazur Vitaliy (08.25.1979 – 01.26.2015)
   51. Medviediev Maksym (12.10.1983 – 03.23.2015)
   52. Melnyk Andrii (12.03.1979 – 01.29.2015) 
   53. Momotiuk Dmytro (08.19.1991 – 08.24.2014)
   54. Miroshnyk Viacheslav (11.09.1971 – 04.24.2015)
   55. Mosiichuk Serhii (02.22.1997 – 03.26.2017) 
   56. Mukomelets Ruslan (03.23.1974 – 01.16.2016)
   57. Napriienko Dmytro (“Aramis”) (02.21.1991 – 01.01.2015)
   58. Nakydaliuk Petro   (07.04.1990 – 03.11.2015)  
   59.  Ozeranchuk Leonid (12.01.1991 – 05.22.2014)
   60. OliferchukYurii   (10.30.1992 – 07.12.2014)
   61.  OkhmakIvan (06.08.1991 – 02.02.2015)
   62.  Palichuk Ruslan(07.05.1977 – 12.26.2014)
   63. Petrenko Pavlo (01.03.1989 – 08.29.2014)  
   64. Pyiasiuk Roman (08.19.197 – 03.10.2015)
   65.  Polytsiak  Petro   (“Black”) (07.05.1992 – 01.20.2015)
   66. Pronchuk Taras (08.06.1997 – 02.16.2017)
   67. Rylskyi Vladyslav (07.20.1992 – 08.13.2014)
   68. Riepin Yevhen  (08.18.1994 – 03.20.2015)
   69. Romanovych Oleh (08.12.1982 – 11.13.2015)
   70. Salivonchyk Ruslan (01.31.1983 – 08.29.2014)
   71. Sapozhnikov Oleksii (03.29.1989-05.15.2015) 
   72. Saiuk Mykola (soldier name “Frenchman”) (12.22.1987 – 11.2016)
   73. Sviderskyi Dmytro (10.15.1994 – 04.06.2015)
   74.  Svirzhevskyi Roman (09.18.1994 – 05.01.2016) 
   75. Sova Ivan (01.19.1976 – 09.05.2014) 
   76. Sokol Yurii (12.09.1988 – 06.15.2015)
   77. Stavskyi Vitalii (09.03.1991 – 09.03.2014)
   78. Strykun Ivan (08.13.1967 – 06.29.2015)
   79. Sulitskyi Oleksandr (06.19.1979 – 08.09.2014)
   80. Tarasiuk Oleh (Taras) (09.21.1968 – 08.10.2014)
   81. Tyvonchuk Andrii (03.15.1978 – 06.01.2016)
   82. Tymoshchuk Mykhailo (Professor) (08.08.1987-13.08.2014)
   83. Tyshkun Vitalii (25.08.1991-11.10. 2016 ) 
   84. Tomilin Volodymyr  (22.08.1990 – 20.07.2015)
   85. Tit Volodymyr (05.26.1980 – 12.25.2015) 
   86.  Tkachuk Yurii (11.15.1968 – 07.31.2016
   87. Trokhymchuk Ivan (07.24.1993 – 08.06.2014)
   88. Turyk Maksym (11.4.1981 – 7.7.2016)
   89. Tsimoshchuk Oleg (08.26.1975 – 07.03.2015)
   90. Tsisaruk Yurii (03.12.1974 – 07.13.2015)
   91. Overchuk Dmytro (06.07.1992 – 07.28.2014)
   92. Opanasiuk Valerii
   93. Khrapachenko Oleksandr (9.18.1987 – 02.20.2014)
   94. Shvets Serhii (07.20.1975 – 6.25.2015)
   95. Us Serhii (06.11.1989 – 01.09.2017)
   96. Cherniak Ihor (08.02.1980 – 07.18.2014)
   97. Sholudko Oleksandr (06.16.1988 – 10.20.2015) 
   98. Sholudko Serhii (3.26.1977 – 09.23.2015) 
   99. Shemurovskyi Vladyslav (08.23.1993 – 08.31.2016)
   100. Yukhymchuk Oleksandr (01.30.1973 – 24.1.2015)
   101. YakymchukTaras (09.06.1993 – 07.24.2014)
   102. Yarmolich Oleksandr (03.09.1991 – 01.31.2015)
   103. Yaroshenko Andrii (12.21.1982 – 06.11.2015)